Skjeggklipp og barbering; NY INFO !

Vi har nå åpnet for klipp av skjegg. Vi har også åpnet for barbering. Barbering kan kun bestilles hos vår Barberutdannede MIMI.

Vi bruker nå obligatorisk munnbind og briller ved klipp av skjegg og barbering. Dette gjør vi fordi vi er foran ditt ansikt og at vi dermed er veldig utsatt posisjon for smitte. Munnbind er fortiden veldig kostbart, og vi har derfor et ekstra munnbindtillegg på kr. 30,-

Du kan nå bestille klipp og striper/farge som kombinert behandling.

Farging og striper sammen med klipp er nå tilgjenglig som nettbestilling

Er du usikker på hva du skal bestille, ring oss på tlf 52714427.

Husk at alle prisene her er veiledende. Disse behandlingene varierer veldig i tidsforbruk og også i materiellforbruk. Dermed varierer også prisen. Ønsker du mer info om prisen kan du kontakte og på telf 52714427.

Korona tillegg

Vi innfører et "Korona tillegg" for hvert kundebesøk på kr 75,-.

Dvs at Koronatillegget er likt om du er timer i salongen eller kun en kort klipp på 20 minutter. Dette fordi tillegget skal kompensere litt for det ekstra vaske og desinfeksjonarbeidet vi skal gjøre før og etter hver kunde. Det arbeidet er like stort om du som kunde sitter 5min. eller 3timer i salongen.

Vi regner med at du forståer dette.

Du kan nå bestille behandling av "Bryn og Vipper"

Vi har nå åpnet for farging/forming av bryn og vipper.

Ved disse behandlinger benytter vi munnbind og briller. Dette utløser et munnbindtillegg på kr. 30,-