Personvernerklæring for Ledigtime.no

Ditt personvern er viktig for oss, og vi legger derfor stor vekt på at opplysningene håndteres på en ansvarlig måte og å sørge for at vår bruk av personopplysninger er i samsvar med gjeldende personvernregler.

Nedenfor kan du lese hvordan Salong Silhouette AS og Ledigtime.no behandler personopplysninger om deg. Du kan også lese om hvilke rettigheter du har i forbindelse med behandlingen vår.

Databehandler

Easyupdate AS drifter ledigtime.no og fungerer i den sammenheng som databehandler som behandler personopplysninger om deg på vegne av oss som behandlingsansvarlig.

Vi inngår en databehandleravtale med Easyupdate som fastsetter vilkår og instrukser for behandling av personopplysninger. Avtalene inngås i henhold til personvernforordningen art. 28.

Rammene for behandling av personopplysninger

Vi behandler personopplysninger innenfor rammene av gjeldende lovverk og denne personvernerklæringen. Personopplysninger hentes inn når det er nødvendig for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov og/eller avtale, eller når du på annen måte gir personopplysninger til oss.

Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson.

Vi behandler personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, timehistorikk, dine kjøp og betalingsopplysninger og øvrige opplysninger som du gir til oss. I noen tilfeller lagres også f.eks. fargekoder eller annen produktinfo knyttet til ditt kundeforhold. Vi samler inn og behandler generelle (ikke-sensitive) data.

Vårt grunnlag for behandlingen er avtalen med deg (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b) eller våre rettmessige interesser (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f).

Formål med lagring og behandling av personopplysninger.

Personopplysninger lagres og behandles først og fremst for å administrere og gjennomføre kundeforholdet, og for å behandle og utføre dine timebestillinger.

Deltakere i konkurranser på Ledigtime.no
Når du melder deg på og deltar i konkurranser på ledigtime.no, samtykker du i at Easyupdate behandler personopplysningene dine. Se Easyupdates personvernerklæring for mer informasjon.

Lagringsperiode, personvern og sikkerhet

Personopplysningene lagres ikke lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålene de ble samlet inn for. Når opplysningene ikke lenger er nødvendige, vil vi sikre at de slettes på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Det er vår politikk å beskytte personopplysninger ved å treffe tilstrekkelige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak.

Deling av dine opplysninger med andre

Vi gir personopplysningene dine videre til databehandler(e) i forbindelse med den vanlige driften og administrasjon av ledigtime.no. Vår(e) databehandler(e) behandler bare personopplysningene til våre formål og instrukser i henhold til inngått databehandleravtale.

Grunnlaget for behandlingen er våre legitime interesser (personvernforordningen artikkel 6, nr. 1, bokstav f) og/eller avtalen med deg (personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b).

Innlogging ved hjelp av Facebook
Når du logger inn og booker en frisørtime ved hjelp av Facebook-kontoen din, blir disse opplysningene gitt til Facebook: Opplysninger om brukernavn, adgangskode, opplysninger om din timebestilling, herunder ditt valg av behandling, salong og tidspunkt for behandlingen.

Facebook behandler opplysningene iht. vilkår som kan finnes under innstillinger og "Apps and Websites settings" på din Facebook-konto.

Overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS

Vi kan i forbindelse med behandlingen av personopplysningene overføre opplysningene til land utenfor EU/EØS. Personvernlovgivningen i disse landene kan være mindre streng enn den er i Norge og EU/EØS for øvrig. I visse land har EU-kommisjonen imidlertid fastsatt at personvernnivået er på høyde med det vernenivået som er i EU/EØS. Hvis vi overfører personopplysninger til land der dette ikke er tilfelle, vil overføringen av personopplysningene til disse landene utenfor EU/EØS skje på bakgrunn av standardkontraktene utarbeidet av EU-kommisjonen, eller annet lignende overføringsgrunnlag som er spesielt utarbeidet for å sikre et tilstrekkelig vernenivå.

Du kan lese mer om overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS på EU-kommisjonens hjemmeside: www.ec.europa.eu.

Innsyn, retting og sletting

Som registrert har du en rekke rettigheter i henhold til personvernforordningen.

Hvis du vil benytte deg av rettighetene, må du kontakte oss.

Du kan dessuten – ubetinget og til enhver tid – gjøre innsigelser mot vår behandling når den skjer på bakgrunn av vår rettmessige interesse.

Dine rettigheter omfatter også følgende:
Rett til innsikt: Du har rett til å få innsikt i de personopplysninger vi behandler om deg.
Rett til korrigering: Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv korrigert og ufullstendige personopplysninger utfylt.
Rett til sletting (retten til å bli glemt): I særlige tilfeller har du rett til å få slettet personopplysninger om deg innen det tidspunktet vi vanligvis vil slette dine opplysninger.
Rett til begrensning av behandling: Du har i visse tilfeller rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset. Hvis du har rett til å få begrenset behandlingen, kan vi heretter bare behandle opplysningene – bortsett fra lagring – med ditt samtykke, eller med tanke på at lovkrav kan fastsettes, gjøres gjeldende eller forsvares, eller for å beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser.
Rett til å gjøre innsigelse: Du har i visse tilfeller rett til å gjøre innsigelse mot vår behandling av dine personopplysninger, og alltid hvis behandlingen er med tanke på direkte markedsføring.
Rett til dataportabilitet: Du har i visse tilfeller rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og få overført disse personopplysningene fra én behandlingsansvarlig til en annen.
Rett til å inngi klage: Du kan til enhver tid inngi klage til Datatilsynet på vår behandling av personopplysninger. Se mer på  datatilsynet.no, der du også kan finne mer informasjon om dine rettigheter som registrert.
Du har rett til innsyn i dine personopplysninger. Ta kontakt med oss. Vår kontaktinformasjon finner du på ledigtime.no.

Klage

Hvis du er uenig eller misfornøyd med måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du klage til oss. Vår kontaktinformasjon finner du på ledigtime.no.

Du har rett til å sende inn en klage til Datatilsynet dersom du er misfornøyd med måten vi behandler dine personopplysninger på. Du finner Datatilsynets kontaktinformasjon på www.datatilsynet.no.

Oppdateringer

Vi evaluerer og oppdaterer løpende denne personvernerklæringen. Det er derfor en god idé å holde deg regelmessig oppdatert. Øverst kan du se når den sist ble oppdatert. Den siste versjonen vil alltid være tilgjengelig på våre hjemmesider.

Bruk av cookies på Ledigtime.no

For å få nettstedet Ledigtime.no til å fungere, bruker vi cookies (informasjonskapsler). Når du besøker Ledigtime.no for første gang, vil du bli bedt om å gi samtykke til bruk av cookies på nettstedet eller avslå bruk av alle eller noen cookies.

Hva er en cookie?
En cookie er en liten tekstfil som lagres i nettleseren på PC'en, smarttelefonen, nettbrettet eller en annen enhet du surfer på nettet med når du besøker hjemmesider. Cookies gjør det mulig å gjenkjenne enheten din mv. og å samle inn informasjon om din adferd på nettet, inkludert hvilke sider og funksjoner som besøkes med din nettleser, samt sikrer at den fungerer rent teknisk. I noen tilfeller er cookies den eneste måten å få et nettsted til å fungere etter hensikten på.

Data fra cookies kan også brukes til å samle inn personlig identifiserbare opplysninger til statistiske formål og til forbedring av brukeropplevelsen på nettsiden.

Målet er å gi deg en god brukeropplevelse og fordeler neste gang du besøker nettsiden ved at innholdet blir tilpasset dine preferanser, og at du sparer tid fordi du slipper å legge inn samme informasjon på nytt.

EasyUpdate bruker cookies til drift av Ledigtime.no
EasyUpdate AS drifter Ledigtime.no og i forbindelse med din bruk av nettstedets funksjoner, inkludert online booking, brukes det funksjonelle og statistiske cookies. Disse cookies brukes av Easyupdate AS og du kan få mer informasjon om dette på Easyupdates personvernerklæring på www.easyupdate.no.

Fjerning og lagring av cookies
Du kan til enhver tid trekke samtykket ditt tilbake ved enten å slette, avvise eller fravelge bruken av ​​cookies på din enhet. Dette gjør du ved å endre innstillingene i din nettleser. Hvor du finner innstillingene kan avhenge av hvilken nettleser du bruker.

Vær oppmerksom på at hvis du trekker samtykket ditt, kan det være funksjoner og tjenester på hjemmesiden som ikke fungerer fordi de krever at nettstedet husker valgene du har gjort.

Vedvarende cookies sletter seg selv etter forskjellige intervaller, men oppdateres automatisk når du besøker et hjemmesiden igjen.

Du kan slette cookies som du tidligere har akseptert. Hvordan du sletter cookies avhenger av hvilken nettleser du bruker. Hvis du bruker en enhet med en nyere nettleser, kan du slette cookies ved hjelp av hurtigtastene: CTRL + SHIFT + Delete.

Hvis hurtigtastene ikke virker, og/eller hvis du bruker en Apple-enhet, må du finne ut hvilken nettleser du bruker, og deretter klikke på den relevante lenken:

Guidance - Firefox
Guidance - Google Chrome
Guidance - Safari
Guidance - Explorer

Merk at hvis du bruker flere nettlesere, må du slette cookies i alle nettleserne dine.