Velg tjenester

Vi vil informere om at avbestilling eller flytting av time må skje innen 24 timer før avtalt time, ellers vil man bli fakturert for hele beløpet. Vennligst kontakt oss på 466 74 112 for å avbestille eller flytte time. California Nails AS Olalivegen 8, 5580 Ølen

Naturnegler

På tærne

Kunstnegler

Extras

Oppgitte priser er veiledende.